ФК «ШК.ВАЛ» (Чорнівка)

Leagues
1-ша ліга
Сезони
2017, 2018, 2019
Вдома
с. Чорнівка

Результат

2019
с. Чорнівка

2019
с. Магала

2019
с. Чорнівка

2019

2019
с. Чорнівка

2019

2019
с. Чорнівка

2019

2019
с. Чорнівка

2019

2019
с. Чорнівка

2019
м. Новоселиця

2019
с. Чорнівка

2019
с. Чорнівка

2019
с. Строїнці

2019

1-ша ліга
2019
с. Чорнівка

2019

2019
с. Чорнівка

2019

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Динівці

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Рідківці

1-ша ліга
2018
с. Топорівці

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Бояни

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Строїнці

1-ша ліга
2018
с. Рокитне

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

2018
с. Рокитне

1-ша ліга
2018
с. Магала

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
м. Новоселиця

1-ша ліга
2018
с. Чорнівка

1-ша ліга
2018
с. Слобода

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

с. Маршинці

2017
с. Стальнівці

1-ша ліга
2017
с. Чорнівка

1-ша ліга
2017
с. Топорівці

1-ша ліга
2017
с. Чорнівка

1-ша ліга
2017
с. Магала

1-ша ліга
2017
с. Динівці

1-ша ліга
2017
с. Чорнівка

1-ша ліга
2017
с. Слобода

1-ша ліга
2017
с. Чорнівка

1-ша ліга
2017
с. Рідківці

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017

1-ша ліга
2017